«ПОРОГИ» ДЕКЛАРУВАННЯ: НОВАЦІЇ-2017

До січня 2017 року ці «пороги» обраховувались від розміру мінімальної заробітної плати у певний період. Тепер ці показники «прив'язали» не до МЗП, а до прожиткового мінімуму.

Тому у цій частині п. 15 Роз'яснень № 3, а також відео, зняті НАЗК у 2016 році, та окремі розділи Роз'яснень № 3 треба використовувати з коригуваннями (поправкою на нові ставки, від яких обчислюються межі для е-декларування). Ось «нова шкала», яка буде визначати, чи потрібно вам заповнювати той чи інший розділ декларації за 2016 та 2017 рік:


 

Розділ е-декларації

Заповнюємо якщо

Скільки це

у гривнях?

Розділ 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)»

Майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право

понад

137 800,00*

 

або

 

понад

160 000,00**

* Прожитковий мінімум станом на 01.01.2016 р. = 1378 грн. Застосовується для декларацій, які будуть подаватися за 2016 рік.

** Прожитковий мінімум станом на 01.01.2017 р. = 1600 грн. Застосовується для декларацій, які будуть охоплювати певні періоди 2017 року.

Розділ 11 «Доходи, у тому числі подарунки»

Відомості щодо подарунка (подарованого не у вигляді грошових коштів) зазначаються у е-декларації лише у разі, якщо його вартість перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року

понад

6 890,00*

 

або

 

понад

8 000,00**

Розділ 11 «Доходи, у тому числі подарунки»

Відомості про подарунки у вигляді грошових коштів ми заповнюємо, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (тобто, грошові кошти, які нам одна й та ж сама особа дарує протягом звітного деклараційного періоду, для цілей заповнення цього розділу е-декларації ми підсумовуємо)

* Для декларацій, які будуть подаватися за 2016 рік.

** Для декларацій, які будуть охоплювати певні періоди 2017 року.

Розділ 12 «Грошові активи»

Відомості про грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, якщо їх сукупна вартість перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року

понад

68 900,00 *

 

або

 

понад

80 000,00**

* Для декларацій, які будуть подаватися за 2016 рік.

** Для декларацій, які будуть охоплювати певні періоди 2017 року.

Розділ 13 «Фінансові зобов'язання»

Фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти детально розписуються у е-декларації (із зазначенням інформації про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання тощо), якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання

понад

68 900,00*

 

або

 

понад

80 000,00**

* Для декларацій, які будуть подаватися за 2016 рік.

** Для декларацій, які будуть охоплювати певні періоди 2017 року.

Розділ 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування»

Видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2 - 9 ч. 1 ст. 46 Закону № 1700, за умови, що розмір такого видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року

понад

68 900,00*

 

або

 

понад

80 000,00**

* Для декларацій, які будуть подаватися за 2016 рік.

** Для декларацій, які будуть охоплювати певні періоди 2017 року.

 


 
© Комиш-Зорянська селищна рада, Запорізька область, Україна